ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ

Όνομα: Afroditedolls Dior
Χρώμα: Blue colorpoint RAG a
Φύλο: Αρσενικό
Ημερ. Γέννησης: 7th of February 2017
Πατέρας: RW SGC Fishbones Peter Pan of Afroditedolls
Μητέρα: Soulmate Cutie of Afroditedolls

Εξετάσεις (DNA) αρνητικές HCM, PKD, FeLv/FIV και cat aids
‘Ομαδα αίματος Α

Όνομα: Diamond Dolls You Are My Hero of Afroditedolls
Χρώμα: Blue bicolor RAG a 03
Φύλο: Αρσενικό
Ημερ. Γέννησης: 18/4/2018
Πατέρας: USA Purrs Love You Luca
Μητέρα: Adollrags Miley

Εξετάσεις (DNA) αρνητικές HCM, PKD, FeLv/FIV και cat aids
‘Ομαδα αίματος Α

Όνομα: IT*Namaste Faboulos Boots of Afroditedolls
Χρώμα: Seal mitted RAG n 04
Φύλο: Αρσενικό
Ημερ. Γέννησης: 21/3/2021
Πατέρας: PL*Ragissa Wonder
Μητέρα: S*Mariamores Camilla By Yolo

Εξετάσεις (DNA) αρνητικές HCM, PKD, FeLv/FIV και cat aids
‘Ομαδα αίματος Α