Καλός ήρθες Paige. Θα έρθει μαζί μας στη Σερβία στο πρώτο της έκθεση.