ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΓΑΤΑΚΙΑ

Όνομα: Afroditedolls Lady Pepper (Litter L)
Χρώμα: Seal mitted RAG n 04

poyl

Όνομα: Afroditedolls Lexus (Litter L)
Χρώμα: Blue colorpoint RAG a

poyl

Όνομα: Afroditedolls Maddox (Litter M)
Χρώμα: Seal colourpoint RAG n

poyl

Όνομα: Afroditedolls Mindy (Litter M)
Χρώμα: Blue colorpoint RAG a

poyl

Όνομα: Afroditedolls Marilyn (Litter M)
Χρώμα: Seal colourpoint RAG n

poyl

Όνομα: Afroditedolls Mirage (Litter M)
Χρώμα: Seal colorpoint lynx RAG n 21

poyl
Glimmer1

Όνομα: Afroditedolls Glimmer seal mitted male RAG n 03 for pet

poyl