ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ

Όνομα: GICH (WCF) IC (FIFe) SGC (TICA)NW14 Fishbone Peter Pan of Afroditedolls
Χρώμα: Blue mitted RAG a 04
Φύλο: Αρσενικό
Ημερ. Γέννησης: 23 Οκτώβριος 2011
Πατέρας: Bellaluna Mr Brightside of Fishbones
Μητέρα: Fishbones Grace Kelly

stay

Όνομα: Afroditedolls Dior
Χρώμα: Blue colorpoint RAG a
Φύλο: Αρσενικό
Ημερ. Γέννησης: 7th of February 2017
Πατέρας: RW SGC Fishbones Peter Pan of Afroditedolls
Μητέρα: Soulmate Cutie of Afroditedolls

stay

Όνομα: Soulmate Trump of Afroditedolls
Χρώμα: Seal bicolor RAG n 03
Φύλο: Αρσενικό
Ημερ. Γέννησης: 5th of March 2017
Πατέρας: Eulalie Aladdin of Soulmate
Μητέρα: Soulmates Livee Lai

stay
stay